Softinny KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA (ONAY) METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize (Softinny Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş) iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, etkinliğe kaydolmak ve sizlerle iletişime geçmek, katılımcılar açısından istatistiki bilgi toplamak, etkinlik sırasında çekilen fotoğraflarınız ve videolarınızı Şirketimiz sosyal medya mecralarında yayımlamak ve gerekirse işbu işlemlerin yapılması amacıyla verileri yurtiçinde yerleşik üçüncü kişilere aktarmak maksadıyla Şirketimiz tarafından işlenmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlumuz; Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme hakkınız mevcuttur. Bu hususta her tür iletişiminiz veya şikâyet ve başvuru haklarınız için gerekli bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://softinny.com/
Şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmış olan işbu bilgilendirme ve aydınlatma sonrasında kişisel verileriniz aşağıdaki açık muvafakatiniz ile toplanacaktır:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve Softinny Yazılım ve Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin Kişisel Verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda işbu programa kayıt olmakla, Kişisel Verilerimin Aydınlatma Metni’nde belirtilen hususlar dahilinde paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.