e-ticarette yeni kanunE-ticaret ile yakından uzaktan herkesi ilgilendiren bu kanun ile dünyanın hiç bir yerinde olmayan uygulamalar getiriliyor.


E-Ticaret Kanunu Neler Getiriyor?


Yeni E-ticaret Kanunu ile Değişen Kavramlar

Yeni kanun ile e-ticaret pazar yerinde kendisinin satış yapıp yapmadığı önemli olmaksızın diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

Kanuna, aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret ortamına ilişkin belirliliğin sağlanması için “e-ticaret pazar yeri” ve “e-ticaret ortamı” tanımları da eklenecek.

E-Ticaret Kanunu ile Ticaret Bakanlığı’na Yeni Yetki ve Görevler

Yeni e-ticaret kanunu ile birlikte Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ortamındaki güveni korumak, güvenin artmasını sağlanmak, etkin ve adil bir rekabet ortamının korunmasına yönelik düzenlemeler yapmaya yetkili olacaktır.

Aynı zamanda kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim yapma ve denetim sırasında özel uzmanlık veya teknik bilgi gerektiren durumlarda uzman görevlendirme ve uzmanın hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, aracı hizmet sağlayıcılar ve hizmet sağlayıcılar, düzenleme kapsamındaki iş ve işlemlerine ilişkin bilgi içeren elektronik kayıtlarını, iş veya işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlü kılınmıştır.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler ve Yaptırımlar

Düzenlemeyle, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu doğrultuda; Net işlem hacmine bakılmaksızın bütün aracı hizmet sağlayıcıların uyması gereken yükümlülükler düzenlenmiş; belirtilen net işlem hacim sınırlarının aşılması halinde ise her bir sınır için ek yükümlülükler de öngörülmüştür. Bu sınırlar sırasıyla yıllık net işlem hacmi olarak (1) 10 milyar Türk lirası, (2) 30 milyar Türk lirası ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adet ve (3) 60 milyar Türk lirası ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adet olarak düzenlenmiştir.