stok takip sistemi

Stok yönetimi konusunu açıklamadan önce stoğun ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. İşletmelerin gelecekte kullanmak veya satmak amacıyla ellerinde bulundurmuş olduğu hammadde, yarı mamul, mamul varlıklarına verilen isimdir. Stok, kısaca gereksinim duyulduğu zaman ihtiyacı karşılamak için depolanan ürünler ve fiziki mallar olarak tanımlanabilir. Stok yönetimi ise, gerektiği ya da istenilen zamanda ihtiyacın karşılanabilmesi adına imalattan sorumlu olan personelin sorumluluğu altında ki önemli alana denir. Bir işletmenin ya da şirketin gelir gider takibi için stok yönetimi oldukça önemli bir alanı kaplar. Stok fazlası ürünün bulunması işletmeyi mali açıdan olumsuz yönde etkileyebileceği gibi, stok yetersizliği de müşteri memnuniyetini ve aynı zamanda satışları olumsuz bir şekilde etkileyebilir.
Stok yönetimi dengesini kurabilmek için, stok yönetimi ile üretim talebini karşılayabilmek gerekir. Bunları yaparken aynı zamanda lojistik, saklama ve yıpranma maliyetlerini de göz önünde bulundurmalısınız. Stok yönetimi takibi kağıt kalem gibi geleneksel olan yöntemlerle yapılabileceği gibi teknoloji kullanılarak da daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Excel ya da stok yönetimi için geliştirilmiş olan programlar kullanılarak geleneksel yöntemlere göre hata payı sıfıra indirgenebilir. Stok yönetimi yapmanın en önemli noktası stok yatırımına karşı iyi bir hizmet verebilmektir. İşletmeler stoksuz kalma olasılığını ne kadar aza indirgerse karını o kadar üst seviyeye çıkarabilir.

Stok Yönetimi Yapmanın Yöntemleri

Gelişen teknoloji hemen her konuda hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Stok yönetimi takibe dayalı bir yönetim şekli olmasından dolayı özel yazılımlar dışında kullanılan yöntemler hem hatalara hem de karışıklıklara sebep olabilir. Excel şablonları küçük ölçekli olan firmalar için yeterli bir stok yönetimi şablonu olsa da büyük hacimli firmalar için daha kapsamlı yazılımların tercih edilmesi gerekir. Doğru bir stok yönetimi yapılması için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de depo takibi yapılmasıdır. Stok kontrolünü belirli aralıklarla gerçekleştirirseniz doğru bir stok yönetimi yapmak için en önemli adımı atmış sayılırsınız.
Stok kontrol için geliştirilmiş olan tüm yöntemlerin en temel amacı, firmaların ihtiyaç duydukları malzemeleri, ihtiyaç duydukları zamanda ve ihtiyaç duydukları miktarda karşılayabilmesidir. Optimum sermaye maliyeti ile sağlayacak stok düzeylerinin belirlenmesi için bazı stok kontrol yöntemleri bulunur. Bu stok yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Gözle kontrol yöntemi
  • ABC stok yönetimi
  • Malzeme ihtiyaç planlaması yöntemi
  • Çift kutu yöntemi
  • Kurumsal kaynak planlaması
  • Tam zamanında tedarik ve kart sistemi.

Stok Tutmanın Faydaları Nelerdir?

Stok yönetimi şirketiniz adına birçok açıdan faydalı yöntemlerden biridir. Belirli dönemlerde yaşanan talep artışını karşılama için gerekli olan stok yönetimi sayesinde stoklu ürünler talep oluştuğu an piyasaya sürülebilir. Ticari faaliyetler genel olarak bazı hesaplamalar ve tahminler ile kontrol altında tutulsa da herhangi bir hazırlıksız yakalanma durumunda da stok tutmak oldukça önemlidir. Stok tutmanın bir diğer faydası ise tedarik maliyetlerini düşürmektir. Bir ürünü toplu şekilde sipariş vererek tedarik maliyetini düşürebilirsiniz. Özellikle sürekli olarak talep edilen ürünlerde stok yapılabilir ve tedarik maliyetleri düşürülebilir.
İşletmeler ürünleri stok yaparken fiyatların yakın zamanda artacağı beklentisi olan ürünleri stok yaparlar. Stok yönetimi konusunda önemli bir etkiye sahip olan bu durum fiyat dalgalanmasından daha az bir etkiyle çıkmaya fayda sağlar. Stok yönetimi hem üretim hem de arz sürecini doğrudan olarak etkiler. İşletmelerin devamlılığı açısından hayati bir önem taşıyan stok yönetimi yapmak işletmenin karlılığı açısından da oldukça önemlidir.

Siz de Softinny stok takip sistemi ile işinizin verimini ve hızını arttırabilirsiniz. Şimdi bizi arayarak stok takip yazıları hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.