Şirketi  bir adım öne taşımak için, İnsan kaynakları yönetiminin çalışanlar ile uçtan uca bir şekilde ilgilenmesi çok önemlidir. Şirkete çalışanlarının verimli ve kaliteli iş çıkarması, mutlu olabilmesi, kâr elde edebilmesi için doğru yetkinliğe sahip personellerin işe alınması gerekmektedir. En önemlisi, tüm bu süreçte çalışanların psikolojisini düşünmeliyiz ve çalışanların başarı arzusunu tetikleyen bir birim oluşturmanız gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi departmanı da tüm bu süreçleri içinde barındıran bir birim vardır. Üstelik bu birim, şirketin vizyonu ve misyonu ışığında hareket eden ve geleceğe ışık tutan bir birimdir.
İnsan kaynakları yönetimi (İKY); insanları işe alma, eğitme, onları geliştirme ve elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. Bir alan olarak insan kaynakları yönetimi, son yirmi yılda birçok değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler, günümüz organizasyonlarında daha da önemli bir rol vermiştir. İnsan kaynakları yönetimi   insanları, işyeri kültürünü ve çevresini yönetmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımdır. İyi yapıldığında, çalışanlar şirketlerin kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde daha etkili ve üretken bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları, sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminde fabrikaların büyümesi ile birlikte eleman ihtiyacı olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda da önemli bir kaynak gereksinimi ortaya çıkmıştır ve personel ihtiyacı için personel ofisleri açılmaya başlamıştır. Bununla birlikte insan kaynakları kavramı şekillenmeye başlamıştır. 1930 yıllarında sendikalaşmanın artması ile birlikte çalışanların kendisini güvende hissetmeme lerinden dolayı çalışanlar eylem yapmışlardır. Devamında, ikinci dünya savaşı ile birlikte çalışan verimliliğinin azaldığını görünce bu yönde çalışmalar daha dikkatli yapılmaya başlanmış ve bunların ışığında insan kaynakları yönetimi şekillenmiştir.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları, Sanayi Devrimi sonrasında artan iş gücü ihtiyacı neticesinde işletmelerin çalışan sayısının artmasına bağlı olarak, çalışanların şirkete uyum ve eğitimini sağlayarak onları daha nitelikli hale getirme görevini üstlenmiştir.

Günümüzde insan kaynaklarının; İşe alım, yetkilendirme ve terfi, yeni çalışanlar için oryantasyon, eğitim ve gelişim programları, departman ve şirket performans incelemeleri, çalışan ile şirket yönetimi arasında köprü olma vb. faaliyet ve fonksiyonları bulunmaktadır. İnsan kaynakları, personel alımından tut mevcut personellerin çalışma koşullarına kadar birçok süreci içinde barındırmak ile birlikte, çalışanların arasındaki diyaloglar, psikolojik durumlar, çalışan memnuniyeti ve performanslarının değerlendirmesine kadar şirketin birçok yerinde faaliyet sürdüren insan kaynakları, kurumsallaşmak için çok doğru stratejiler uygulanmalıdır. Üretimdeki verimden tut da satıştaki kâra kadarki süreçte insan kaynakları yönetiminin etkisi vardır. Bir şirketin insan kaynakları departmanı, o şirketin bugünü ve geleceği yani herşeyidir, bu yüzden çok önemlidir. İnsan kaynakları, şirkette ast-üst vasfı gözetmeksizin herkese eşit davranır. İnsan kaynakları, çalışanın işe girdiği günden itibaren her türlü probleme karşı aksiyon alan ve motivasyon artıran birimdir.