Genel muhasebeden önce yapılacak olan işletmeye ait işlemlerin sınıflama  , kaydetme gibi işlemlerini yapan ve resmi evrakların genel muhasebeye uygun bir şekilde akışını sağlayan kişi veya kişilerdir.

Ön Muhasebeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Veya Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (lise ve dengi) olması yeterlidir. Ayrıca 2 yıllık önlisans muhasebe programcılığı okumanız sizi bir adım öne çıkaracaktır.

Ön Muhasebeci Meslek Kodu Nedir?

Ön Muhasebeci mesleğinin meslek kodu Türk Meslekler sözlüğünde 4311.06 olarak belirlenmiştir    

Ön Muhasebeci Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Malzeme Kayıtları Tutan Ve Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Ön Muhasebeci Maaşı Ne Kadar? 2023 Ön Muhasebeci Maaşları

Ön Muhasebeci maaşı ortalama aylık 8500-1300 TL’dir.

Ön Muhasebeci Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Çevre birimleri ve  bilgisayar (harici bellek, yazıcılar, tarayıcı vb. )

2. İletişim araç ve gereçleri (tele-konferans sistemleri, faks , telefon , internet erişim ağları vb. )

3. Kaynak ve uygulama dokümantasyonları ( genel prosedürler , genel formlar , toplu ve bireysel iş sözleşmeler , iş talimatları vb. )

4. Kırtasiye malzemeleri (tel zımba , kâğıt , defter , kalem , delgeç  vb. )

5. Muhasebe kaynakları ve bunlarla ilgili yazılımlar

6. Ofis araç ve gereçleri (  hesap makinesi , fotokopi makinesi , evrak imha cihazıları ,  kilit sistemi içeren evrak dolapları vb. )

Ön Muhasebeci Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgi ve becerisi

2. Araç , gereç ve ekipmanların bilgisi

3. Bilgisayarda kullanılan mesleki programlar ve ofis programları bilgi ve becerisi

4. Dosyalama ve arşivleme 

5. Ekip içinde çalışma bilgi ve becerisi

6. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

7. İşyeri çalışma prosedürleri hakkında bilgi

8. Kayıt tutma ve raporlama bilgi ve becerisi

9. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler 

10. Mesleki terim bilgisi

11. Öğrenme ve öğrendiğini aktarma kabiliyeti

12. Sözlü ve yazılı iletişim kabiliyeti

13. Temel  seviyede bankacılık işlemleri bilgisi

14. Temel  seviyede iş ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında bilgisi

15. Temel  seviyede kambiyo bilgisi

16. Temel seviyede kıymetli evrak bilgi ve becerisi

17. Temel seviyede genel muhasebe bilgisi

18. Temel seviyede Türk Ticaret Kanunu esasları bilgisi

19. Temel  seviyede vergi mevzuatı bilgisi

20. Temel işletme bilgisi

Ön Muhasebeci Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi kapsamında karar vermek ve uygulamak

2. Çalışma zamanını iş akdine uygun bir şekilde  verimli  ve düzgün kullanmak

3. Çalışmalarında planlı ve programlı olmak

4. Çevre korumaya karşı duyarlı bir insan olmak

5. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan içeriği benimsemek ve uygulamak

6. Deneyimlerini diğer iş arkadaşlarıyla da paylaşmak

7. Ekip içerisinde uyumlu olmak ve düzeni bozmadan çalışmak

8. Görev tanımını, görevi ile ilgili talimatları ve sorumluluklarını bilincinde olmak ve bu görevleri yerine getirmek

9. Göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri takip etmek ve uygulamaya çalışmak

10. Güvenli çalışma şartlarına uygun çalışmak

11. İnsan ilişkilerinde iyi olmak

12. İşyeri çalışma prensiplerine uygun bir şekilde çalışmak

13. İşyeri hiyerarşi ilişkisine uygun bir şekilde hareket etmek

14. İşyerinde doğru kişilere, doğru bilgi ve bu bilgileri zamanında aktarması gereklidir

15. İşyerine ait araç ve gereçlerin kullanımına malzemelere zarar vermemeye özen göstermek

16. Kaynakların verimli kullanılmasına gayret göstermek

17. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yenilikçi fikirlere her daim açık olmak

18. Meslek etiğine uygun şekilde davranması 

19. Problemleri eksiksiz olarak yöneticilerine aktarmak ve çözüm önerisi bulması

20. Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almaya çalışmak

21. Sorunlar karşısında daima çözüme yönelik girişimlerde bulunmak

22. Tehlike durumlarını dikkatle takip edip herhangi bir tehlike anında ilgilileri bu konuda bilgilendirmek

 23. Temizlik , hijyen ,  tertip ve işyeri düzenine ilgi ve özen göstermek