ön muhasebe raporlama

İşletmelerin finansla ilgili tüm işlemlerini yürütürken elde ettikleri verilerin bütününü takip etmesini ön muhasebe olarak açıklayabiliriz. Ön Muhasebenin Önemini, Ön Muhasebenin Nasıl Yapıldığını ve Ön Muhasebe Raporlama ile ilgili tüm detayları bu yazımızda paylaşacağız.

Ön Muhasebe Nedir?

Genel muhasebeyi yürütebilmek için ilk olarak ön muhasebenin tutulması gereklidir. Ön muhasebe, bir şirketin veya kuruluşun mali yönetiminin gerçekleşmesi için kullanılan her bir verinin işlenmesi ve izlenmesidir.

Ön Muhasebe ile Yapılan İşlemler Nelerdir?

İşletmenin,

  • Çek ve Senet Takipleri: İşletmeye her türlü verilen ya da işletmeden alınan çek ve senetlerin takibi kayıtların saklanması ön muhasebe ile yapılır.

  • Stok Giriş-Çıkışların Takibi: Ürün alım satımları sırasında kesilen alış ve satış faturaları ile işletmelerin depoları veya mağazalarındaki mal veya hizmetlerin takibinin yapılması da ön muhasebe ile mümkündür.
  • Cari Hesap Takipleri: Rapor oluşturma işlemlerinde de kullanılacak, cari hesapları oluşturan tedarikçi ve müşterilerden alış satış işlemleri, tahsilat, ödeme, borç, alacak işlemleri gibi kayıtlar ön muhasebe ile tutulur.

  • Banka Hesaplarının Takipleri: İşletmelerin bankalar ile aralarında yaptıkları her bir havale, ödeme, tahsilatlar, çekler ön muhasebe ile takip edilir.
  • Fatura ve İrsaliyelerin Takipleri: Ürün veya hizmetlerin alım satımı yapılırken kesilen faturaların ve ürünlerin nakledilirken kullanıldığı sevk belgeleri yani irsaliyelerin takip edilmesidir.
  • Nakit-Kasa Takipleri: İşletmelerin gelir, gider takibi için kullanılır. Yapılan her bir nakit girişi veya çıkışının kaydı tutularak ödemeler ve tahsilatlar takip edilir. Nakit takibi bu sayede gerçekleşir.
  • Çalışanların Takipleri: Çalışanların ücret, vergi, maaş, primleri gibi işlemlerin düzenlenmesi ve izlenmesi.

    gibi işlemlerinin tümü ön muhasebe ile yapılabilmektedir.

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır?

Ön Muhasebe işlemini birçok yöntemle gerçekleştirebilmek mümkündür. Ancak geleneksel yöntemler teknolojiden epey uzak veya güvenilirliğinin tartışılır olmasıyla birlikte iş verimini düşürür ve uygulanması da oldukça zaman alır. Şimdi biraz bu yöntemlerden bahsedelim:

Defter Tutmak:

Genellikle küçük ve orta büyüklükte ki işletmelerin tercih ettiği, en eski ve bilinen ön muhasebe uygulamasıdır. İşletmenin bütün mali işlemleri bu deftere kaydedilir. Defterin kaybolması veya hasar görmesi durumunda işletmenin uğrayacağı zararlar tahmin bile edilemez. Hal böyle olunca çok ta güvenilir olmayan bu yöntemi tercih etmek pekte sağlıklı mantıklı değildir.

Excel’e Kaydetmek:

Excel uygulamasına verilerinizin kaydedilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu kayıtlar fonksiyon ve formüller girilerek yapılmaktadır. Yanlış bir işlem yapmanız tüm işlemlerinizi baştan kaydetmenize neden olabilir. Dolayısıyla Excel konusunda son derece bilgili olmanız gereklidir. Excel’de rapor ve tablolar oluşturulurken çok fazla zaman harcanabilmektedir. Sadece bilgisayar üzerinden bu işlemleri gerçekleştiriyorsanız bilgisayarın arızalanması veya bozulması durumunda bilgilerinize ulaşamaz, daha kötüsü bilgilerinizi kaybedebilirsiniz de. Bu nedenle sürekli yedekleme işlemleriyle uğraşmanız gereklidir.

Ön Muhasebenin Şirket İçerisinde Tutulması:

İşletmelerin çoğu şirket içerisinde çalışan bir muhasebe elemanı ve muhasebe uygulaması ile ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirirler. Ancak bu muhasebe yazılımının lisans ücretiyle çalıştırılan muhasebe elemanı işletmeler için fazladan maliyet anlamına gelmektedir.

Ön Muhasebe Raporlama Programı:

İşletmenizin finansal yönetimini teknolojiyle uyumlu, kullanımı kolay, geleneksel yöntemlere göre daha güvenilir ve tasarruflu olan bulut tabanlı Ön muhasebe raporlama programımız ile gerçekleştirebilirsiniz. Raporlama programımızın anlaşılır ara yüzü sayesinde dilediğiniz yerden tüm verilerinize kolayca ulaşabilir, bunları saniyeler içerisinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca Ön muhasebe raporlama programımız ile nakit akışı, tahsilat, gelirler ve giderler, kasa, banka, satış, KDV ve ödeme raporlarınızı edinebilirsiniz. Cari hesap takibi, Gelir Gider Takibi, Stok Takibi ve Fatura Takibi gibi birçok özelliği de ön muhasebe raporlama programımız ile gerçekleştirebilirsiniz.