Maliyet Hesaplama Nedir?

Maliyet, bir malın-ürünün elde edilinceye kadar harcandığı sermaye, emek gibi tüm üretim faktörlerinin adıdır. Maliyet hesaplaması yapılırken ürün, mal veya hizmet ile birlikte çalıştırılan işçinin ve üretimi gerçekleştirecek olan makinelerinde giderlerinin ayrıntılı olarak hesaplanması gereklidir. Bir malın satışını yapmak istiyorsanız bu malın maliyetinin mutlaka tutarlı bir şekilde hesaplanması gereklidir. Dolayısıyla maliyeti hesaplamak çok hassas ve önemli bir işlemdir.

Maliyet Hesaplama Nasıl Yapılır?

Maliyet hesaplaması iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar, sabit gider maliyetleri ve değişken gider maliyetleri olarak tanımlanır. Sabit gider maliyetleri için ana giderlerde denebilmektedir. Bunlar işçi ve hammadde giderleridir. Değişken gider maliyetleriyse yan giderler olarak adlandırılır ve ürünün üretilmesi sırasında, üretim gerçekleştirilen yerde kullanılması gereken elektrik, su, temizlik malzemelerinin gibi giderlerdir. Maliyet hesaplamak bir ürünün satışından elde edilecek kâr yüzdesini görmemizi sağlar. Üretim sürecinde kullanılan materyal, işçi, hammadde, makine maliyeti gibi her bir faktörün maliyetinin ayrı ayrı hesaplanmasının ardından satışa hazır bir şekilde tamamlanan ürün ile birlikte maliyetin hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır. Ürünlerin satın alınması için ödenen paralar da maliyettir.

Bir ürünün maliyetini hesaplarken aşağıdaki formülden yararlanılabilir.

Ürün Maliyeti= Hammadde, materyal giderleri + Üretim yeri giderleri + İşçi giderleri

Maliyet Hesaplama Programı

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında artık birçok uygulamayı klasik eski, geleneksel yöntemlerle değil dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. İşletmeler sürdürülebilirlikleri için bir nevi buna ayak uydurmak durumundalar. Çünkü artık birçok işletme, yönetimini bu sistem üzerinden yürütüyor ve teknolojinin gerisinde kalan firmalar maalesef çok fazla varlığını sürdüremiyor. Dijitalleşme her ne kadar başta karmaşık gibi görünse de işletmelere sağladığı verimlilik artışı, kâr artışı, zaman tasarrufu, buna bağlı olarak üretim maliyetlerinin düşmesi ve elle yapılan işlem hatalarını ortadan kaldırması gibi avantajlar düşünüldüğünde bu değişimin aslında oldukça gerekli olduğunu kolayca fark edebilirsiniz. 

Maliyet hesaplanması için de artık eski yöntemlerin aksine maliyet hesaplama programı ile dijital ortamda işlemlerinizi yürütmeniz mümkündür. Maliyet hesaplama programı ile maliyetlerinizi doğru bir şekilde online olarak yönetebilirsiniz. Programın anlaşılır ara yüzü sayesinde, herhangi bir işlem karmaşıklığına yol açılmadan kolayca ürünlerin mali değerlerini hesaplayabilirsiniz. 

Programın genel özellikleri:

  • Ürünleri gruplar halinde kategorilere ayırması,
  • İşçilik maliyetlerin hesaplanması,
  • Kâr maliyetlerinin hesaplanması,
  • Ürünlerin malzeme maliyetlerinin hesaplanması,
  • Ürün miktarları, genel giderler, elektrik giderleri gibi değişkenlerin hesaplanması
  • Çalışanların fazla mesaileri, işe devamsızlıkları, izinleri gibi etkenlerin maliyet üzerine etkisinin hesaplanması

gibi işlemleri detaylı ve anında gerçekleştirir, işletmeniz için güvenilir bir rapor oluşturur ve tüm bu süreçlerde hiçbir maliyeti gözden kaçırmanıza neden olmaz.