limited şirket, şahıs şirketi

Limited şirket, belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda kurulan bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından ticaret unvanı altında kurulan şirket türüdür. Özellikle kuruluş maliyetleri daha düşüktür ve bu yüzden en sık tercih edilen şirket türlerinden birisidir.  Limited şirketlerin bazı özellikleri şunlardır:

  • Türk Ticaret Kanunu’nun 580. maddesi uyarınca  sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.
  • En az 1 ve en fazla 50 kişi arasında  kurulabilir.
  • Limited şirket, kanuni bir kısıtlama olmayan her türlü ekonomik faaliyet ve amaç için kurulabilir.
  • Halka açılma söz konusu değildir.

Limited şirket kurulması, iktisadi amaç doğrultusunda olması ve şahıs şirketine kıyasla ortaklarının şahsi sorumluluklarının daha kısıtlı olmasından dolayı ilk etapta mantıklı görünebilir. Fakat, şahıs şirketinden farklı olarak limited şirketin kurulabilmesi için esas sermaye alt limiti bulunmaktadır ve sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.  

Birçok girişimci kuruluş aşamasında böyle bir kapitale sahip olmadığından dolayı şahıs şirketi şeklinde kurulur, ancak ticari faaliyetlerine başladıktan sonra şirketleşme sürecine ve o süreçteki kapitale göre ya anonim şirket ya da limited şirkete doğru yönelmektedir. Uygulamada sıkça görülen bu yönelmenin nedeni, kapital akışı büyüdükçe daha sağlam bir yapılaşmanın gereksinim duyulmasından kaynaklıdır.

Şahıs Şirketi Nedir ?

Şahıs şirketleri, ortakları ile şirketlerin mal varlığı açısından bütünleştiği bir şirket şeklidir. Bu şirket tiplerinin avantajı, diğerlerine kıyasla daha az masraflı ve daha kolay kurulabilir olmasıdır.

Şahıs şirketi tiplerinin girişimler tarafından ilk etapta tercih edilmesinin sebebi  daha az masraflı ve daha kolay kurulabilir olmasından kaynaklı. Şahıs şirketi kurmak kolaydır fakat, ortaklık yapısı itibariyle çoğu girişimin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olmazlar.     Ortaklıkların doğrudan şahsa endeksli bir yapıya sahip olduğu için, ortakların değişmesi diğer şirket tiplerine göre daha zordur.

Girişimci açısından dinamik yapının avantajları olmasına rağmen yatırımcı açısından ortaklık değişkenliğinin güç olması, ilk başlarda olmasa dahi daha ilerde şirketleşmenin devamı ve tamda yatırımların meyvelerinin toplanacağı dönemde sorun teşkil edebilecektir.

Limited Şirket mi Şahıs Şirketi mi ?

Limited şirket ve şahıs şirketi birbirinden çok farklı iki yapılanmaya sahiptir. Girişiminiz için en doğru olan şirket modelini kendinize belirlerken öncelikle imkanlarınızı ve hedeflerinizi düşünüp o doğrultuda ilerlemelidirler. Uzun vadede limited şirket, şahıs şirketine kıyasla daha avantajlıdır diyebiliriz; fakat kısa vadeli hedefleriniz varsa, hızlıca yerine getirmek için şahıs şirketini tercih etmelisiniz. Limited şirketin şahıs şirketinden en önemli farklarından biri daha sağlam bir yapılanmaya sahip olmasıdır.

Limited şirkette roller genel itibariyle belirlidir. Şahıs şirketinde dışa karşı bütün sorumluluk yalnızca bir kişidedir ve yapı, şirket bünyesindeki kişilerin kendi aralarında kurmuş oldukları sözlü yada yazılı ortaklığın kurallarına tabi olacaktır.

Bu anlattıklarımdan ikili bir sonuç ortaya çıkmaktadır: hemen faaliyete başlayarak fikrini hayata geçirmeyi amaçlayan ve ticari kapasitesi arttıkça tüzel kişilik aşamalarına atlamayı tercih edenler için şahıs şirketi, ticari faaliyete sermaye ile girmek ve belirli bir iktisadi amaç doğrultusunda daha sağlam bir yapı ile şirketini kurmak isteyenler açısından ise limited şirket kurmayı önerebiliriz.
Hangisini kuracak olursak olalım bu konuda uzman hukukçular ve mali müşavirlerden destek almanız  faydalı olacaktır.

Ne Kadar Vergi Öderim ?

Şahıs ve limited şirketlerde vergi oranları birbirine benzer. Her iki şirket türünde de %1-18 arası KDV vergilendirmesi mevcuttur. KDV ürün bazlı belirlenen vergi türüdür şirket türüne göre belirlenmez.
İşleri yolunda giden şahıs veya limited şirketi  %25 kurum vergisi öder. İşleri iyi giden bir şahıs şirketi yöneticisi yıllık %15’ten %40’a kadar gelir vergisi öder. Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılında %20’den %25’e çıkmış olup bu oran 2022 yılında %23 ve sonraki sene ise %20 olarak belirlendi.

Şimdi limited şirket daha mı iyi dediğinizi duyar gibiyim. “Limited şirkette hiç vergi yok mu?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim: Hayır, limited şirket sahipleri arasında kar dağıtımı yaparsa %15 daha vergi ödeyecektir. Yani hesap yine aynı olacak. Yalnız kar dağıtımı yerine şirket sahipleri kendilerine huzur hakkı ya da maaş göstererek şirketten para alma şansları vardır. Limited şirketlerin kuralları şahıs şirketlerine göre biraz daha ağırdır. Maaş, huzur hakkı, kar dağıtımı gibi belli kurallar dışında şirketten para çıkışı yapamazsınız.

Prestij ve Markalaşma

Şahıs şirketlerin, resmi kurumlarda fazla bir prestije sahip değildir fakat limited şirketlerin prestiji daha fazladır. Markalaşmak isteyen biri için Limited şirket daha uygun bir seçenektir. Limited şirkette kurumsallaşma  daha kolay yapabilirsiniz. Şahıs şirketlerinde kurumsallaşmak çok daha zordur.

Şirket Türünü Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Girişimciler için kurmak istedikleri şirket türünü seçerken bazı yapılan hatalar söz konusu. Bu hatalara düşmemek için yolun  başında dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var:

  • Öncelikle kuracağınız şirketi belirlerken girişim fikrinizin  hedeflerinize en uygun şirket türünü seçmeye gayret gösterin.
  • İşinizi kurmak istediğiniz sektöre yönelik bilgiler edinin ve bu noktada ilerleyerek güvenilir bir danışmandan destek alın.
  • Seçmiş olduğunuz şirket türünün hizmet vereceğiniz sektördeki paydaşlarımız tarafından kabul görüp görmediğini araştırma yaparak karar alın.
  • Şirket yönetimi noktasında eğer varsa ortak veya ortaklarınızla ortak noktada buluşuruz.
  • Şirketinizin ana sözleşmesini hazırlarken vergisel boyutta avantaj sağlayacak maddelerin eklenmesi konusunda dikkatli olun. Sözleşme hazırlarken güvenilir bir mali müşavir ile çalışmak size çok büyük fayda sağlayacaktır.