Sevk İrsaliyesi Nedir?


Sevk irsaliyesi, ticari bir malın bir yerden başka bir yere sevki gerçekleştirilirken, bu malla ilgili bilgilerin kayıt altına alınıp, korunmasını sağlayan belgedir. Sevk irsaliyesi temelinde malı, yola çıktığı mükellefi ve ulaşacağı müşteriyi belirten özellikteki, resmi bir belgedir.

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Sevk irsaliyesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken konular vardır.Sevk irsaliyesi malı, gönderici ve alıcıyı tanımlayan bilgiler içerir. Bu bilgiler aşağıda yer almaktadır;

1. Belgenin sevk irsaliyesi olduğuna dair ibare içerir
2. Maliye Bakanlığı kaşesi ya da noter tasdikli mühür
3. Sevk irsaliyesine konu olan malın cinsi ve miktarı
4. Sevk irsaliyesini düzenleyen kişinin; adı, soyadı, işletmedeki unvanı, iş adresi, vergi numarası ve dairesi ile ilgili bilgi
5. Sevk irsaliyesine konu olan malı alacak olan kişinin; adı, soyadı, adresi, eğer varsa vergi dairesi numarası ve hesap numarası
6. Malın, taşıyıcıya teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
7. Sevk irsaliyesini düzenleyenin, malı taşıyanın ve teslim alan kişilerin imzaları yer almaktadır sevk irsaliyesinin içerisinde.
Sevk irsaliyesi yukarıdaki bilgiler eklenip doldurulduktan sonra hazırdır.

Sevk İrsaliyesi Zorunlu Bir Uygulama mıdır?

Sevk irsaliyesi, düzenlenmesi zorunlu belgelerden biridir. Satışı yapılan mal satıcı tarafından sevki yapılırsa irsaliye satıcı tarafından düzenlenir, eğer alıcı tarafından sevki yapılırsa alıcı tarafından düzenlenmesinin yapılması gerekir. Sevk irsaliyesi 3 nüsha olmak üzere hazırlanır. Daha fazla nüsha gerektiği durumlarda olabilir. Hazırlanan nüshalardan 2 tanesi malı taşıyan araçta bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda araçta satışı yapılan ürünlerimizde bulunmaktadır. Herhangi bir maliye denetimi sırasında irsaliyeli bir malın araca yüklü olmaması gibi durumlarda satıcı için ceza yazılmasına sebep olur.

Fatura Nedir?

Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin bize borçlandığı tutarı gösteren ve zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belgelere denir. Farklı fatura çeşitlerinden birkaçından bahsedelim aşağıda;

Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalara denir.
Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalara denir.


Faturada Hangi Bilgiler Yer Alır ?

Tıpkı irsaliye gibi fatura da satış işlemi sonrasında oluşturulup, verilmesi gereken bir belgedir. Faturanın üzerinde bazı bilgilerin bulundurulması şarttır. Bir belgenin fatura olarak kabul görmesi için:
1. Faturayı hazırlayan satıcının kim olduğu
2. Ne kadarlık bir tutar söz konusu olduğu
3. Alınan ödeme tutarı karşılığında ne satıldığı/sunulduğu
4. Malın satıldığı tarih
5. Satılan mal adeti gibi bilgilerin yer alması gerekir.

Bu bilgilerden birinin bile eksik olması halinde elinizdeki belge fatura olarak kabul edilemez. Bu sebeple fatura ve sevk irsaliyesini birbirinden ayıran özellikler vardır. Bunların en önemlisi ise tabi ki sevk irsaliyesini fatura yerine kullanamamanızdır. Bir malın satışı yapıldıktan sonra malı depodan çıkarabilmek ve gerekli adrese teslimatını yapabilmek için sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekir. Karşı taraf ilgili malı teslim aldığında ise bu belgeyi malı teslim aldığına dair imzalaması gerekir. Bu belgenin imzalanmaması halinde malın tesliminin gerçekleşmediği manasına gelir.
Not: Sevk irsaliyesi düzenlendikten sonraki 7 gün içerisinde fatura düzenleme şartı vardır.

Sevk İrsaliyesi ile Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her iki belgenin kullanım amaçları birbirinden farklılık göstermektedir. Sevk irsaliyesi, bir malın taşıma işlemi için düzenlenir, fatura ise o malın satışı için düzenlenen belgelerdir. Bu nedenle, sevk irsaliyesi fatura yerine kullanılamaz ve aynı şekilde fatura da sevk irsaliyesi yerine kullanılamaz.