ERP

ERP’nin geçmişine bakarsak 1960’larda ilk üretim sektörlerinde kullanılmış, sonrasında gereksinim duyulmasından ötürü tüm sektörlerde kullanımı yayılmıştır. ERP işletmelerin satış, üretim, stok yönetimi, muhasebe, finans gibi bölümlerinin tüm aşamalarında kullanılan verileri birleştirilerek birbiriyle entegre halde çalışmasına yarayan sistemlerdir.

ERP’nin işletmenize katkıları ve en belirgin iş avantajlarını şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Gerçek zamanlı bilgilerin raporlar ile oluşmasından sağlanan geliştirilmiş iş öngörüleri
 • İş süreçlerinin kolaylaştırılması ile en pratik uygulamalar sayesinde işletme maliyetlerinin minimuma çekilmesi
 • Kullanıcılar ile sözleşme, ürün siparişi gibi işlemlerde verilerin paylaşılması ile artarak sağlanan iş birlikleri
 • Kullanıcıların çeşitli iş işlevlerini gerçekleştirirken ortak deneyimleri ile doğru tanımlanan iş süreçleri sayesinde artan verimlilik
 • İşletmenin iş yapılan her bir bölümünde gerçekleşen eylemlerde aynı görünmesini ve hissedilmesini sağlayan altyapı tutarlılığı
 • Kullanıcıların ortak gerçekleşen deneyimleriyle sağlanan yüksek benimsenme istatistikleri
 • Veri bütünlüğünün artışı ve finansal denetlemeler sayesinde azalan riskler
 • Finansal hata oranlarının düşmesi
 • Finansal faaliyetlerin hız kazanması
 • İşletme yapısında iletişimin ve veri işleyişinin hız kazanması
 • Piyasa ortamında oluşabilecek tehditlere veya fırsatlara karşın işletmenin temkinli olmasını sağlaması
 • Herhangi bir durumda gerçekleşebilecek sonuçları simülasyonlar yardımıyla varsayımsal olarak ele alma olanağı
 • Aniden gelişecek bir üretim sürecine girilmesi gibi durumlara karşı işletmenin hazırlıklı olmasını ve bu süreçte olabildiğince çabuk işlem yapma olanağı sunması bu sayede rekabet edebilme gücünün artması
 • ERP sistemleri, organizasyonları entegre etme özelliğinin yanında, fonksiyonlarını etkin bir şekilde devam ettirmek isteyen birimler için bilgi akıcılığına da olanak sağlar. Böylece satışla veya üretimle ilgili bir sürece girileceği zaman gereken zaman verimliliğini artırır. Bu sayede hızlanan işler, direkt olarak gelirlere etki edecektir.
 • ERP aracılığıyla entegre edilmiş bilgilere erişmek, imkanların verimli kullanılmasını kolaylaştırır.
 • ERP Programları veya ERP Yazılımları firma, bölüm ve ulusal işlevleri bakımından gerekli düzen ve uyumu sağlayıp olası sınırları ortadan kaldırır. Böylelikle şirket yöneticileri farklı ülkelerdeki firmalarında veya şubelerinde ki iş akışını zahmetsizce izleyebilirler.
 • ERP sistemlerinin sağladığı avantajlar sadece işletmelerle sınırlı değildir. Müşterilerin verdikleri siparişleri, siparişin teslim edilme aşamasına kadar takip edebileceği bu sistemle bilgi akışı dilediğiniz yerde ve zamanda gerçekleşir.

Bir ERP Yazılımının size sağlayacağı iş değerini bu yazımızda ele aldık. Kurumsal Kaynak Planlamanızı yaparken yanlışa düşmemek, bütçenizi, işletmenizi ve işlerinizi riske atmamak için mutlaka sizde bir ERP Yazılımı edinin. Şimdi bizi arayarak ERP yazılımları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Softinny Yazılım tarafından geliştirilen, ITS Entegrasyonu‘na sahip Ecza Deposu Otomasyonu (Ecza Erp Programı) özelliklerini inceleyebilirsiniz.