Elektronik imza (e-imza), yaşadığımız teknoloji çağında etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz dijital dönüşümle birlikte hayatımızda yer edinmeye başladı. Hem bireylerin hem de işletmelerin sıklıkla tercih ettiği e-imza bürokrasiyi azaltmakla birlikte, verimliliğin artmasına, yapılacak işlerin daha hızlı ve kolay olmasına böylece masrafların azalmasına da olanak sağlıyor. Peki e-imza nedir, nasıl alınır ve e-imzaya sahip olmak için hangi belgeler gereklidir?

E-İmza Nedir?

5070 numaralı Elektronik İmza Kanunu e-imzayı, ‘’ Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri ‘’ olarak tanımlamaktadır. 

Adından da anlaşılacağı gibi e-imza elektronik ortamda oluşturulmaktadır ve ıslak imza özelliği taşımaktadır. Ancak e-imza ıslak imza gibi tek bir şekilden ibaret olmamakla birlikte, bazı harf, sembol ve karakterlerden oluşur ve kişilerin kimlik bilgilerini doğrulamak amacıyla kullanılan bir veridir. E-imzanın kimliklerin üzerindeki çiplere eklenmesiyle birlikte, e-mühür uygulamasına geçişte sağlanacak ve adli takipler, kimlik takipleri, sicille ilgili işlemler ve dava takipleri gibi birçok işlem bu sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek ve güvenlikle ilgili sorunların da önüne geçilmiş olacak.

E-İmza Nerelerde Geçersizdir?

E-imza, evlilik, veraset, intikal ve üçüncü tarafların şahitlik ihtiyacının duyulduğu emlak alımı ve satımı gibi işlemlerde geçersiz sayılacaktır.

E-İmza Nerlerde Geçerlidir?

e-imza nedir
 • E-Devlet Uygulaması (turkiye.gov.tr)
 • Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)
 • Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
 • Banka talimatlarının gönderilme işlemlerinde
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) başvurularında
 • İş ve işçi sözleşmeleri dahil tüm sözleşme türleri için
 • Gümrük işlemlerinde
 • Marka patentinin alınma işlemleri

ve diğer tüm ıslak imza ile gerçekleştirilebilen işlemler için e-imza kullanılabilmektedir.

E-İmza Nasıl Alınır?

E-imzanın oluşturulabilmesi için öncelikle Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS)  başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Nitelikli Elektronik Sertifikasının alınabilmesi için 5070 Sayılı Kanun uyarınca, ESHS’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildiride bulunması gereklidir.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik imza kimlik kontrollerinin yapılmasıyla oluşturulur. Bu kontroller, adreste kurulum, noter vasıtasıyla kontrol, kurumsal başvuruysa sözleşme kontrolü ile ve hizmet sağlayıcılarının bulunduğu yerde gerçekleşebilmektedir. Elektronik imza bireysel başvurusu ise T.C. kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartının fotokopisi ve noter huzurunda imzalanması gereken Nitelikli Elektronik Sertifika Kullanıcı Taahhünamesinin ilgili hizmet sağlayıcıya gönderilmelidir. NES’in geçerlilik süresi alınan tarih itibariyle 1,2 ve 3 yıl geçerli olmaktadır.

Nitelikli Elektronik Sertifika Nedir?

Nitelikli Sertifika’nın varlığına ilişkin bilgiyi, hizmet sağlayıcının kimlik bilgileri ile kurulduğu ülkenin ismini, imzayı oluşturan kişinin tanınabileceği kimliğinin bilgileri, sertifikanın geçerliliğine ilişkin süreyi ve sertifika seri numarasının bulunduğu elektronik sertifikaların adıdır.

E-İmza Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Elektronik imzanın Bireysel elektronik imza ve Kurumsal elektronik imza olmak üzere 2 türü bulunmaktadır.

Bireysel e-imza başvurusunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan belgeler:

 • NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) taahhütnamesiyle başvuru formu
 • Başvuruda bulunan kişinin T.C kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı veya sürücü belgesi şeklindeki resmi nitelikte ki her tür belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan belgeler:

 • NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) taahhütnamesiyle başvuru formu
 • Birer adet imza sirkülerinin fotokopisi
 • Son altı aylık süre içerisinde Ticaret Sicil Memurluğu bünyelerinden alınan faaliyet belgesinin aslı
 • Başvuruda bulunan kişinin T.C kimlik numarasının bulunduğu kimlik kartı veya sürücü belgesi şeklindeki resmi nitelikte ki her tür belgenin aslı