dijital dönüşüm

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşümü kısaca içinde bulunduğumuz zaman dilimi ve elbette ki bundan sonrası için de firmaların veya işletmelerin kendilerini, iş yapılarını ve uygulamalarını teknoloji ile uyumlu hale getirmesi olarak tanımlamak mümkündür. Firmalar hangi bölümde faaliyet gösteriyorsa göstersin, dijital dönüşüme ayak uydurmak, işletmenin verimliliğini ve karlılığını artıracak, sürdürülebilir ve sürekli olmasını da sağlayacaktır. Firmalar, müşterilerin internette daha sık zaman geçirmesi ve tercihlerini de bu yönde yapmaları gibi nedenlerle, dijital ortamda, onların taleplerine ve beklentilerine daha yerinde, hızlı ve pratik çözümler üretmektedir. Bu anlamda günümüzde her işletmenin devamlılığı sağlamak, kar elde etmek ve rekabet ortamı içerisinde kalabilmek için dijital dönüşümünü tamamlaması olmazsa olmazlar arasındadır. Elbette bu dönüşüm çok kolay ve bir anda gerçekleşebilecek bir süreç değildir. Özellikle büyük firmalar dijital dönüşümü artık kendileri için bir nevi zorunluluk gibi görmekle birlikte buna ayak uydurmakta, onlar için ulaşılması çok zor bir hedef gibi durmamaktadır. Ancak daha yeni faaliyet gösterecek veya mevcut küçük ve orta büyüklükte bir işletme için dijital dönüşüm sürecinin en sancılı tarafı ne yapacağını bilmemekle birlikte bu işin mali boyutlarıdır. Hal böyle olunca KOBİ’ler dijital dönüşüm fikrine pek sıcak bakmayabiliyorlar.


Dijital Dönüşümün Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Önemi

İşletmelerin büyüklük veya küçüklük özelliklerinden önce, çalışanından yöneticisine, firmanın içerisinde bulunan tüm birim ve uygulama modellerinin birbiri ile uyumlu bir altyapı ve sisteme sahip olması gerekir ki, yapılan işe ve işletmeye fayda sağlanabilsin. Bu döngü içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda, işler sekteye uğrayacak, müşteri sorun yaşamayacağı farklı bir firmaya yönelecek, işletme müşteri ve gelir kaybı gibi problemlerle karşı karşıya kalacaktır. Çoğu büyük işletmenin bu gibi durumlar için geçmişten gelen tecrübeleri ile birlikte zaten dijital dönüşüm içerinde olmalarından dolayı, bu gibi sorunların daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşandığını ve bu durumun işletme sahiplerinin güvenini kırdığını söyleyebiliriz. 

KOBİ’ler varoluşlarını sürdürebilmek ve rakipleri ile rekabet halinde kalabilmeleri için gerekli olan dijital dönüşümünü gerçekleştirecekleri bu süreçte ne istediklerine odaklanmalıdırlar. Örnek vermek gerekirse kullanmak istedikleri bir programın gerçekten işletmeye katkı sağlayıp sağlamadığından ve ilerisi için düşündükleri bir projenin, hedefin, stratejinin, bu program ile üstesinden gelebileceklerine emin olmaları gerekir ki bu programın ileride işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalması gibi bir durumda farklı yazılımlara veya programlara yönelmek hatta tüm sistemi baştan tasarlamak durumunda kalmasınlar. Bu da işletme açısından fazladan emek, zaman ve mali kayıp demek. İşletmelerin bu gibi olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için dijital dönüşüm süreçlerini mutlaka bir uzman vasıtası ile detaylı bir şekilde düşünüp faaliyete geçirmeleri gereklidir. Dijital dönüşüme yeni geçiş yapacak küçük ve orta büyüklükteki işletmeler bu işin bir uzman yardımı ile gerçekleşmesinin onlar için büyük maliyetlere yol açacağını düşünse de, yaşadığımız teknoloji çağında, her gün ayakta kalmaya çalışan ama bunu başaramayan firmaları ya da dijital ortama geçiş yapmayarak yaşayacakları tüm kayıpları düşündüklerinde, yapılacak bu desteğin aslında bir kayıptan çok işletmenin geleceğine yönelik bir atılım ve işletmenin devamlılığı için bir avantaj olduğunu görebilirler.

 Öte yandan işletmeler bir dijital dönüşüm sürecine girdiklerinde bilmeleri gereken en önemli nokta, teknolojinin sürekli geliştiği ve değiştiği, firmaların da müşteri kaybı, gelir kaybı gibi kaygıları gibi nedenlerle bu yeni teknolojiyi sahiplenme istekleri, sürekli yeni tasarımların ve uygulamaların üretildiği, daha iyi bir alternatifin olabileceği gerçeği, yeni dijital dönüşüm sürecine girmiş her işletmeyi rekabet içerisinde tutacak ve bu değişimlerini sadece bir kereliğine değil, sürekli teknolojiyi takip ederek kendilerini geliştirmelerini ve güncellemelerini gerektirecektir.