Açık hesap, müşteriye bedeli alınmadan önce ürün satışı yapılmasıdır. Bu durum, müşteriye verilen hizmetler için de geçerlidir. Karşılığı alınmadan verilen ürün ya da hizmet bedellerin tümü açık hesap bölümünde ki muhasebe kayıtlarında belirtilir. Açık hesabın belli bir seviye üzerine olması işletmeler için oldukça risk taşıyan bir durumdur.

Başka bir deyişle açık hesap;

Müşterilerimize yapmış olduğumuz satışlar ve ya vermiş olduğumuz hizmetlerin bedeli olarak satış ve hizmet tutarının tamamının tahsil edilmeyip müşterimizin bize borçlu kalması haline Açık Hesap veya Veresiye denir.
Açık Hesap çalışılan müşterilerimiz ile , müşteri borcu için herhangi bir tahsilat yapılmadığı ve belge alınmadığından dolayı firmanız risk altına girmektedir. Firmanızın alacağı risk her bir Müşteri için farklılık gösterir. Mesela uzun yıllardır çalıştığınız ve tahsilatında hiç bir sıkıntı yaşamadığınız müşterileriniz için Açık Hesap Limitiniz konulmaz, fakat yeni çalışmaya başladığınız bir müşteriye veya tahsilatta sıkıntı yaşadığınız Müşteriler için ise belli bir Müşteri Açık Hesap Limitiniz konulmaktadır.

Açık Hesap Sonucunda Neler Olabilir?

İşletmeler belli bir ürün veya hizmet sunduklarında karşılığını alırlar. Bu karşılık sayesinde ise yeni ürünler alınır ve işletmenin devamlılığı bu şekilde sağlanır. Ancak açık hesap miktarı ne kadar  artarsa işletmenin gelir durumunda azalma olacağı için mal alımında da  düşüş yaşanma riski oluşmaktadır. Bu durumda, işletmenin batmasına ve kapatılmasına neden olabilir. Bundan dolayı açık hesap miktarının doğru ve düzgün bir şekilde yönetilmesi ve fazla yükseltilmemesine dikkat edilmesi gerekir.